lunes, 18 de mayo de 2009

Viatjant 1985 escola Llotja


Mes tard vindria un altre personatge . “El viatjant “construït com un vestit, fet amb silicona, ossos i resines. El construirem per donar-nos a conèixer professionalment , però la seva primera presentació va ser a la escola Llotja per un treball de fotografià . Recordo la sorpresa del professor Pardo quant va veure el muntatge.

Más tarde construimos otro personaje, de nombre el Viajante. Realizado en silicona, resinas y huesos. La idea era profesionalizarnos. Su primera presentación fue para un trabajo para la asignatura de fotografía de la escuela Llotja. Recuerdo la sorpresa que se dio el profesor Pardo, al ver todo el montaje.

Plus tard nous construisons un autre personnage, de nom le Voyageur. Effectué en silice, résines et os. L'idée était de nous professionnaliser. Sa première présentation a été pour un travail pour la matière de photographie de l'école Llotja. Je rappelle la surprise qui a été donnée le professeur Pardo, en voyant tout l'assemblage.

No hay comentarios:

Publicar un comentario